Fina små kontor i Spanien

Allt fler arbetsuppgifter, särskilt i tjänsteföretag, kan utföras var som helst i världen. Företag kan erbjuda anställda att under en kortare eller längre tid jobba utomlands. Det kan gälla kundkontakter, försäljning, administrativt arbete mm. Många skandinaviska företag med anställda i Läs mer…