Fina små kontor i Spanien

Allt fler arbetsuppgifter, särskilt i tjänsteföretag, kan utföras var som helst i världen. Företag kan erbjuda anställda att under en kortare eller längre tid jobba utomlands. Det kan gälla kundkontakter, försäljning, administrativt arbete mm.

Många skandinaviska företag med anställda i Spanien kan berätta om många goda erfarenheter av att bo och jobba i Spanien. Det ger möjlighet att leva i en annorlunda kultur, trevligt klimat och annat som ger nya erfarenheter och upplevelser.

Just nu är det dessutom särskilt gynnsamt att etablera verksamheter i Spanien, eftersom de spanska kostnaderna är extra låga, inte minst för boendet. De centrala delarna av staden Alicante ligger vackert vid Medelhavet med direktflyg från många platser i Skandinavien.

Det finns många bra stora kontor i Alicante, men småkontor för 3-10 personer har ofta låg kvalitet. Kontakta Birger Hultman på tel 0046-707-47 18 24 eller 0034-617 926 207 eller via mail till info@uppdragshuset.org så får du veta mer.

alic11kano