Lätt hyra lokaler i Spanien

Kostnaden för arbetskraft, lokaler, livsmedel, utrustning mm är avsevärt lägre i Spanien än i Skandinavien. Just nu finns också bostäder i bra lägen med förmånligt pris, både vid köp och förhyrning.

I det följande redovisas en del generella tips för att starta och driva företag i Spanien.

Att driva företag i Spanien ganska lika som i Skandinavien

Bolagsformerna i Spanien är ganska lika de som gäller i Skandinavien. För att driva företag i Spanien kan man antingen använda enskild firma, verka genom en filial till ett skandinaviskt bolag eller bilda ett spanskt bolag. Man kan verka genom att bilda ett spanskt företag, även om verksamheten helt saknar samband med Spanien.

Även om en skandinavisk företagare kan administrera det mesta i sitt företag på egen hand är det lämpligt att anlita konsult för att starta bolaget och sköta bokföringen.

Låga spanska skatter och avgifter

Det spanska skattesystemet fungerar ungefär som det skandinaviska, men den spanska momsen och skatten är en av de lägsta i Europa. Alla företagare i Spanien måste betala ett lågt fast månadsbelopp (för sjukvård/pension) för sina anställda, moms (4%, 10% och 21%) och skatt (för enskild firma är preliminärskatt på vinsten 20 % per kvartal). För en del verksamheter finns förenklade regler för skatt och moms.

För att starta företag i Spanien krävs bl a registrering hos skattemyndigheten (för inkomstskatt och moms) och hos socialförsäkringsmyndigheten (om företaget ska ha anställda). I vissa fall krävs också en ansökan om öppningslicens riktad till kommunala myndigheter (t ex för kontroll att företagets lokal är ändamålsenlig.

Låga lokalkostnader

Att hyra lokaler i Spanien är inte särskilt annorlunda jämfört med vad som gäller i de skandinaviska länderna, men hyrorna är lägre. Det är normalt att deponera 1-2 månadshyror som säkerhet. Hyran är momsbelagd och vid betalning av hyran dras det en källskatt som betalas till skattemyndigheten. Hyresvärden har ansvaret för att deklarera hyresmomsen.

Det är vanligt att företag i Spanien anlitar externa konsulter för att underlätta sin företagsverksamhet. Alicante är väl försett med detta slags företag. Numera är det även ganska vanligt att man kan tala engelska i banker och andra företag.

För mer info, ring Birger Hultman på 08-626 77 50, 0707-471824 eller 0034-617 926 207 eller skicka mail till info@uppdragshuset.org.

imag2768