Hyr lokal i Spanien

Kostnaden för arbetskraft, lokaler, livsmedel, utrustning mm är avsevärt lägre i Spanien än i Skandinavien. Just nu finns också många tomma bostäder och lokaler i bra lägen med förmånligt pris, både vid köp och förhyrning. I staden finns flera mäklarbyråer med svensktalande personal.

Nu är det ett bra tillfälle att hitta bra spanska lokaler inför att pandemin är över. På bilden ovan ses ett ledigt kontor på ca 85 kvm på Esplanaden med möjlighet till övernattning.

Här följer lite tips för att starta och driva företag i Spanien.

Att driva företag i Spanien ganska lika som i Skandinavien

Bolagsformerna i Spanien är ganska lika de som gäller i Skandinavien. För att driva företag i Spanien kan man antingen använda enskild firma, verka genom en filial till ett skandinaviskt bolag eller bilda ett spanskt bolag. Man kan arbeta i form av ett spanskt företag, även om verksamheten helt saknar samband med Spanien.

Skandinaviska företagare kan administrera det mesta i sitt företag på egen hand, men det är vanligt att anlita konsult för att starta bolaget och sköta bokföringen. Kostnaden för detta är avsevärt lägre än för motsvarande arbete i de skandinaviska länderna.

Låga spanska skatter och avgifter

Det spanska skattesystemet fungerar ungefär som det skandinaviska, men den spanska momsen och skatten är en av de lägsta i Europa. Alla företagare i Spanien måste betala ett lågt fast månadsbelopp (för sjukvård/pension) för sina anställda, moms (4%, 10% respektive 21%) och skatt (för enskild firma är det preliminärskatt på vinsten, ca 20 % per kvartal). För en del verksamheter finns förenklade regler för skatt och moms.

För att starta företag i Spanien krävs bl a registrering hos skattemyndigheten (för inkomstskatt och moms) och hos socialförsäkringsmyndigheten (om företaget ska ha anställda). I vissa fall krävs också en öppningslicens av kommunala myndigheter (t ex för kontroll att företagets lokal är ändamålsenlig). Lokaler med skandinavisk standard kan alltid påräkna godkännande.

Låga lokalkostnader

Att hyra lokaler i Spanien är inte särskilt annorlunda jämfört med vad som gäller i de skandinaviska länderna, men hyrorna är lägre. Det är normalt att deponera 1-2 månadshyror som säkerhet. Hyran är momsbelagd och vid betalning av hyran dras det en källskatt som betalas till skattemyndigheten. Hyresvärden har ansvaret för att deklarera hyresmomsen.

Det är vanligt att företag i Spanien anlitar konsulter för att underlätta sin företagsverksamhet. Alicante är väl försett med detta slags företag. Numera är det även ganska vanligt att man kan tala engelska, såväl hos myndigheter som i banker och andra företag.

För mer info, ring Birger Hultman på 0046-707471824 eller 0034-617 926 207 eller skicka mail till info@uppdragshuset.org.

Uppdragshuset bidrar till Hand in Hand, en ideell förening som hjälper främst kvinnor bland annat i Indien att starta egna företag.

imag2768