Hyr lokal i Spanien

Kostnaden för arbetskraft, lokaler, livsmedel, utrustning mm är avsevärt lägre i Spanien än i Skandinavien. Just nu finns många bostäder och lokaler i bra lägen med förmånligt pris, både vid köp och förhyrning. I staden finns flera mäklarbyråer med svensktalande personal.

Här följer lite tips för att starta och driva företag i Spanien.

Att driva företag i Spanien ganska lika som i Skandinavien

Bolagsformerna i Spanien är ganska lika de som gäller i Skandinavien. För att driva företag i Spanien kan man antingen använda enskild firma, verka genom en filial till ett skandinaviskt bolag eller bilda ett spanskt bolag. Man kan arbeta i form av ett spanskt företag, även om verksamheten helt saknar samband med Spanien.

Skandinaviska företagare kan administrera det mesta i sitt företag på egen hand, men det är vanligt att anlita konsult för att starta bolaget och sköta bokföringen. Kostnaden för detta är avsevärt lägre än för motsvarande arbete i de skandinaviska länderna.

Låga spanska skatter och avgifter

Det spanska skattesystemet fungerar ungefär som det skandinaviska, men den spanska momsen och skatten är en av de lägsta i Europa.

Alla företagare med anställda i Spanien måste betala ett lågt fast månadsbelopp (för sjukvård/pension) för sina anställda, moms och skatt (för enskild firma är det preliminärskatt på vinsten, ca 20 % per kvartal). För en del verksamheter finns förenklade regler för skatt och moms.

Har man ett mindre företag och säljer varor eller tjänster måste man rapportera momsen fyra gånger per år. Större företag rapporterar varje månad.
För att starta företag i Spanien krävs registrering hos skattemyndigheten (för inkomstskatt och moms) och hos socialförsäkringsmyndigheten (om företaget ska ha anställda). I vissa fall krävs också en öppningslicens av kommunala myndigheter (t ex för kontroll att företagets lokal är ändamålsenlig). Lokaler med skandinavisk standard kan alltid påräkna godkännande.
Låg moms
Normalt gäller 21% moms, men vid t ex vid köp av nyproducerade bostäder är momsen 10%. Även för taxi, buss, tåg och hotell gäller 10% moms (undantag: 5-stjärniga hotell har 21%).
För baslivsmedel är momsen 4%, t ex bröd, ägg, frukt, mjölk och grönsaker, men första halvåret 2023 är momsen på alla baslivsmedel sänkt från 4 till 0 %. Även för en del andra livsmedel har momsen sänkts.
Som i de flesta EU-länder är det ingen moms på sjukvård, försäkringar, avgifter i bank, utbildning och hyra för privatbostäder.
Låga lokalkostnader

Att hyra lokaler i Spanien är inte särskilt annorlunda jämfört med vad som gäller i de skandinaviska länderna, men hyrorna är lägre. Det är normalt att deponera 1-2 månadshyror som säkerhet. Hyran för lokaler är momsbelagd och vid betalning av hyran dras det en källskatt som betalas till skattemyndigheten. Hyresvärden har ansvaret för att deklarera hyresmomsen.

Det är vanligt att företag i Spanien anlitar konsulter för att underlätta sin företagsverksamhet. Alicante är väl försett med detta slags företag. Numera är det även ganska vanligt att man kan tala engelska, såväl hos myndigheter som i banker och andra företag.

För mer info, ring Birger Hultman på 0046-707471824 eller 0034-617 926 207 eller skicka mail till info@uppdragshuset.org.

Vi bidrar till Hand in Hand, en ideell förening som hjälper främst kvinnor bland annat i Indien att starta egna företag.

imag2768